Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

V prvem stolpcu tabele je zapisanih nekaj števil. V tretjem stolpcu so zapisane vsote števk izbranih števil. Dopolni preglednico. V prvem in tretjem stolpcu vpiši da/ne. V drugem stolpcu vpiši vsoto.

Število
Je število deljivo z $9$?
Vsota števk števila
Je vsota števk števila deljiva z $9$?
$25$
ne
$7$
ne
$26$
ne
$8$
ne
$27$
da
9
da
$28$
ne
10
ne
$99$
da
18
da
$102$
ne
3
ne
$607\,734$
da
27
da

Število je deljivo s številom $9$, če je vsota števk v številu deljiva s številom $9$.

Zgled

Vpiši D, če je število hkrati deljivo s številoma $3$ in $9$. Vpiši N, če število ni deljivo hkrati s številoma $3$ in $9$.

 a) N  število $345$
   b) N  število $1\,003$
   c) D
 število $9\,018$
 č) D
 število $162$    d) N
 število $1\,002$
   e) N
 število $444$

Zgled

Okvirček je na mestu števke v številu. V okvirčke povleci take števke, da bo število deljivo s številom $9$. Ko boš pravilno rešil vse tri primere, boš zagledal napis.

Zgled

Zapiši delitelje števila $6$ od najmanjšega do največjega: 1 , 2 , 3 , 6 . V zvezek zapiši vsaj pet večkratnikov števila $6$. Preveri, ali so deljivi s številoma $2$ in $3$.

Zgled

V zvezek zapiši vsaj tri števila, da bo trditev pravilna.

a) Vsota $78 + $ ___ je deljiva s številom $10$.
b) Razlika $79 - $ ____ je deljiva s številom $9$.

<NAZAJ
>NAPREJ69/667