Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Število je deljivo s številom $2$, če je na mestu enic števka $0$, $2$, $4$, $6$ ali $8$. Število je deljivo s številom $5$, ko je na mestu enic števka $0$ ali števka $5$. Število je deljivo s številom $10$, če se konča z vsaj eno ničlo.

Število je deljivo s številom $3$ ali $9$, če je vsota vseh števk v številu deljiva s številom $3$ ali $9$.

Razvrsti števila v hiške. Presodi, ali so števila deljiva s tistim številom, ki je napisano na strehi hiške.
Možnih je več rešitev. Utemelji, zakaj.


Števili $1$ in $17$ nista deljivi z nobenim od števil $2,5,3,6,9$ ali $10$. Prav gotovo se še spomniš, da je število $1$ deljivo samo s samim sabo.
Število $55$ je izmed števil $2,5,3,6,9, 10$ deljivo samo s številom $5$. Število $141$ je izmed števil $2,5,3,6,9, 10$ deljivo samo s številom $3$. Število $21\,454$ je izmed števil $2,5,3,6,9, 10$ deljivo le s številom $2$.
Število $20$ je izmed števil $2,5,3,6,9, 10$ deljivo s števili $2, 5$ in $10$. Število $171$ je izmed števil $2,5,3,6,9, 10$ deljivo s števili $3$ in $9$. Število $7\,458$ je izmed števil $2,5,3,6,9, 10$ deljivo s števili $2, 3$ in $6$.

<NAZAJ
>NAPREJ70/667