Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Deljivost s številoma $3$ in $9$

Mojca je izbrala naravna števila $784, 12\,000$ in $82\,141$. Pomnožila jih je s številom $3$. Tako je dobila tri števila, ki so deljiva s številom $3$.

Seštela je vse števke števil, ki so deljiva s številom $3$, in ugotovila nekaj zanimivega.

S pisnim računanjem preveri, ali so števila $784, 12\,000, 82\,141$ deljiva s številom $3$. Nato pa izračunaj vsoto števk teh števil. Pojasni, kaj ugotoviš.

V zvezek zapiši tri poljubna naravna števila. Vsako število pomnoži s številom $3$. Nato izračunaj vsoto števk tako dobljenih števil.

Razloži, kako bi lahko brez dolgotrajnega deljenja ugotovil, ali je neko število deljivo s številom $3$.

Število je deljivo s številom $3$, če je vsota vseh števk v številu deljiva s številom $3$.

Zgled

Utemelji, zakaj je število $5\,200\,467$ deljivo s številom $3$. V pomoč je spodnji prikaz.

Zgled

Dopolni besedilo tako, da nastaneta pravilni izjavi.

Število $3\,527$ ni deljivo s številom $3$, saj vsota števk $3+5+2+7=17$ ni deljiva s številom $3$.

Število $3\,267$ je deljivo s številom $3$, saj je vsota števk $3+2+6+7=18$ deljiva s številom $3$.

Zgled

Število je deljivo s številom $3$, če je vsota števk tega števila število $81$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ68/667