Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Celi približek

Razvrsti decimalne številke v košari glede na to, bližje katerega celega števila so. Lahko si pomagaš s številsko premico. 

Poljubno decimalno številko zaokrožimo na tisti celi približek, ki mu je na številski premici najbližji. Številke od $0,5$ do $1,4$ zaokrožimo na celi približek $1$. Podobno številke med $1,5$ in $2,5$ zaokrožimo na celi približek $2$. Poglej prikaz na sliki.

Decimalne številke lahko zaokrožimo na celi približek. Približek zapišemo s simbolom $\doteq$.

Zgled

Zapiši celi približek naslednjih denarnih vrednosti.

$2,99 \, \rm{€} \doteq$ 3 $\rm{€}$               $5,12 \, \rm{€} \doteq$ 5 $\rm{€}$                $0,49 \, \rm{€} \doteq$ 0 $\rm{€}$

Zgled

Decimalne številke povleci v košaro z bližjim celim približkom. Kaj lahko poveš o desetinah v decimalnih številkah?

Decimalno številko zaokrožimo na celi približek navzdol, če je na mestu desetin števka $0$, $1$, $2$, $3$ ali $4$. Celi približek je enak celemu delu decimalne številke.

Zgled

K celemu približku za decimalno številko $23,25$ vpiši P, k ostalim številom pa N.

$23$  P             $23,25$  N            $24$  N             $24,25$  N

Zgled

Decimalne številke zaokroži na celi približek.

$2,3 \doteq$ 2
$5,1 \doteq$ 5                  
$42,48 \doteq$ 42
$182,222 \doteq$ 182            $52,499 \doteq$ 52
$1,103 \doteq$ 1
<NAZAJ
>NAPREJ291/667