Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zaokroževanje na desetine

Na številski premici lahko povlečeš dve točki, ki prikazujeta dve decimalni številki. Povleci točki in opiši, kaj ugotoviš.

Poglej še en primer zaokroževanja na desetine.

Decimalne številke lahko zaokrožimo tudi na desetine. Zaokrožimo na eno decimalko. Če je na mestu stotin števka $0$, $1$, $2$, $3$ ali $4$, zaokrožimo decimalno številko navzdol. Števka na mestu desetin ostane enaka. Decimalk za desetinami ne pišemo.

Zgled

Decimalne številke zaokroži na desetine.

$42,12 \doteq$ 42,1       
 $13,44 \doteq$ 13,4       
 $97,91 \doteq$ 97,9
$5,5011 \doteq$ 5,5  $18,53 \doteq$ 18,5  $8728,24 \doteq$ 8728,2

Opazuj in opiši naslednji prikaz.

Decimalne številke lahko zaokrožimo na desetine (eno decimalko) navzgor. Če je na mestu stotin števka $5$, $6$, $7$, $8$ ali $9$, povečamo števko na mestu desetin za $1$. Decimalk za desetinami ne pišemo.

Zgled

Povleci k številski premici tiste decimalne številke, ki jih zaokrožimo na $7,4$.

Zgled

Zaokroži decimalne številke na desetine.

$82,262 \doteq$ 82,3       
$13,49 \doteq$ 13,5       
$1,1633 \doteq$ 1,2
$21,96 \doteq$ 22,0  
$42,12 \doteq$ 42,1  
$7,99 \doteq$ 8,0  
<NAZAJ
>NAPREJ293/667