Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Decimalne številke zaokroži na eno decimalko.

$8,53 \doteq$ 8,5
              $12,98 \doteq$ 13,0               $37,94 \doteq$ 37,9

Zaokroževanje na stotine ...

Ceno bencina zapišejo na tri decimalke. Plačamo lahko znesek, zaokrožen na dve decimalki. Izberi pravilno ceno, ki jo lahko plačamo.

Decimalne številke lahko zaokrožimo tudi na stotine. Poglej primer zaokroževanja navzdol in navzgor.

Decimalno številko lahko zaokrožimo na stotine, tisočine ... Če je za mestom zaokrožitve števka $0$, $1$, $2$, $3$ ali $4$, zaokrožimo navzdol. Števka na mestu zaokrožitve ostane enaka. Če je za mestom zaokrožitve števka $5$, $6$, $7$, $8$ ali $9$, zaokrožimo navzgor. Števko na mestu zaokrožitve povečamo za $1$. V približku ne pišemo decimalk za mestom zaokrožitve. 

Zgled

Decimalne številke zaokroži na stotine.

$2,254 \doteq$ 2,25         $3,129 \doteq$ 3,13         $262,5555 \doteq$ 262,56

Zgled

Decimalne številke zaokroži na dve decimalki.

$12,153 \doteq$ 12,15       
$1,63751 \doteq$ 1,64         $82,899 \doteq$ 82,90

Zgled

Decimalne številke zaokroži na tisočine.

$3,2468 \doteq$ 3,247     
$0,7531 \doteq$ 0,753      $12,9899 \doteq$ 12,990  

Zgled

Številko $0,246895$ zaokroži na:

celi približek eno decimalko dve decimalki tri decimalke
štiri decimalke
pet decimalk
0
  0,2   0,25   0,247 0,2469
0,24690
<NAZAJ
>NAPREJ294/667