Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številski izrazi z dvema operacijama

Opazuj zapisane številske izraze in postopke računanja. Kaj ugotoviš? Opiši vrstni red računanja.

Vrednost številskega izraza brez oklepajev z decimalnimi števili izračunamo po enakih pravilih, kot izračunamo vrednost številskega izraza z naravnimi števili.

Če številski izraz vsebuje enakovredne računske operacije, računamo od leve proti desni.

S premikanjem točke izbiraš številski izraz. Za vsak številski izraz ugotovi vrstni red izvajanja računskih operacij. Izbrane operacije povleci do križcev. Ob pravilni izbiri se pokaže križec za izbiro naslednje računske operacije.

Če številski izraz vsebuje različne operacije, imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Zgled

V kvadratke zapiši zaokrožene vrednosti posameznih členov številskega izraza $51,43+2,3\cdot8,1$. Zaokrožuj na cele. Izračunaj zaokroženo vrednost.

51 $+$ 2 $\cdot$ 8 $=$ 51 $+$ 16 $=$ 67

Izračunaj natančno vrednost tega številskega izraza.

$51,43+2,3\cdot8,1=$ 51,43 $+$ 18,63 $=$ 70,06
<NAZAJ
>NAPREJ445/667