Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri računanju vrednosti številskih izrazov z decimalnimi števili upoštevamo enak vrstni red računanja kot pri številskih izrazih z naravnimi števili.

Če številski izraz vsebuje enakovredne računske operacije, računamo od leve proti desni. Poglejmo primer.

V številskem izrazu z različnimi računskimi operacijami imata prednost množenje in deljenje pred seštevanjem in odštevanjem.

V številskem izrazu s potencami najprej izračunamo vrednost potence.

<NAZAJ
>NAPREJ448/667