Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V zvezek zapiši številski izraz. Izračunaj vrednost številskega izraza.

Številu $37,2$ prištej zmnožek števil $2,9$ in $11,4$. Od izračunane vsote odštej število $27,7$.

Zgled

V kvadratke zapiši zaokrožene vrednosti posameznih členov številskega izraza $2,1^2\cdot4,4-7,31$. Zaokrožuj na cele. Izračunaj zaokroženo vrednost.

4 $\cdot$ 4 $-$ 7 $=$ 16 $-$ 7 $=$ 9

Določi pravilen vrstni red izvajanja računskih operacij.

V številskem izrazu s potencami najprej izračunamo vrednost potence.

Zgled

S spodnjimi števili in računskimi operacijami sestavi vse možne številske izraze. Vrednosti številskih izrazov računaj v zvezek. Izračunanim vrednostim priredi številske izraze z izbiro ustreznega kvadratka.

Vrednost katerega številskega izraza je najmanjša?

Vrednost katerega številskega izraza je največja?

<NAZAJ
>NAPREJ447/667