Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Števila in znake za računske operacije postavi na taka mesta, da dobiš zahtevano vrednost številskega izraza. V zvezek zapiši številski izraz, ki ga prikazuje to drevo.

8.
9.

Zapiši številske izraze glede na besedila. Številske izraze zapiši v zvezek in izračunaj njihove vrednosti.

a) Razliki števil $31,8$ in $13,9$ prištej število $18,1$.

b) Zmnožku števil $6,1$ in $2,4$ prištej $5,3$.

c) Od količnika števil $24,6$ in $4,1$ odštej zmnožek števil $1,7$ in $1,3$.

10.

Vrednost številskega izraza $7,01\cdot 12,8-4\cdot 17,11$ ocenimo na celi del. Ocena vrednosti je $22$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ451/667