Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede. Števila zapisuj s številkami.

Kvader ima skupaj 6 mejnih ploskev. Pri tem sta si nasprotni zgornja in spodnja , leva in desna ter sprednja in zadnja mejna ploskev. Nasprotni mejni ploskvi sta skladna pravokotnika . Mejne ploskve se stikajo v robovih kvadra. Oglišče kvadra je stik treh robov. Kvader ima 12 robov in 8 oglišč.

Načrtovanje kvadra

Ker se vsa geometrijska telesa raztezajo v tri smeri, jih na ravne ploskve (zvezek, tablo ...) rišemo v poševni projekciji. Opazuj spodnji prikaz in odgovori na zastavljena vprašanja.

Na levi strani je narisan kvader v poševni projekciji, na desni pa so mejne ploskve kvadra razgrnjene v ravnino. Vprašanja se nanašajo na kvader, narisan v poševni projekciji.

Katere ploskve, narisane v poševni projekciji, ohranijo svojo velikost?

Koliko robov ohrani svojo dolžino? Kateri so ti robovi?

Koliko robov v poševni projekciji narišemo krajše? Kateri so ti robovi?

Koliko robov je vidnih (nevidnih)?

Koliko ploskev je vidnih (nevidnih) in katere so to?

Opazuj Blaža, kako je narisal kvader v poševni projekciji. Nato v zvezek nariši podoben kvader.

<NAZAJ
>NAPREJ521/667