Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Narisane so tri ploskve kvadra. Preriši v zvezek in dopolni v mrežo kvadra.

6.

a) V zvezek nariši mrežo kvadra na sliki.

b) Na mreži pobarvaj skladna pravokotnika z isto barvo.

c) Podatke o dolžini, višini in širini vpiši v pravokotnike na mrežo kvadra.

č) Zapiši ploščino ploskev, ki ta kvader omejujejo.

7.

Anja je škatlico iz kartona razrezala po robovih in jo razgrnila v mrežo. Kolikokrat je morala zarezati, da ji je uspelo?

8.

Žiga ima lesen kvader, ki je $2\,{\rm m}$ dolg, $20\,{\rm cm}$ širok in $1\,{\rm dm}$ visok. Njegove robove želi oblepiti s samolepilnim trakom. Najmanj koliko metrov traku potrebuje?

9.

Za žični model kvadra, ki je dolg $6\,{\rm cm}$ in širok $5\,{\rm cm}$, smo porabili $56\,{\rm cm}$ žice.

a) Kolika je višina tega kvadra?

b) Nariši ta kvader v poševni projekciji.

10.

Različno velike mejne ploskve kvadra so $10\,{\rm cm^2}$, $12\,{\rm cm^2}$ in $30\,{\rm cm^2}$. Izračunaj dolžine robov tega kvadra?

<NAZAJ
>NAPREJ526/667