Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kvader je oglato geometrijsko telo, ki je omejeno s tremi pari skladnih in vzporednih pravokotnikov. V vsakem oglišču se stikajo trije robovi. Po štirje robovi so enako dolgi in med seboj vzporedni.

Mreža kvadra je lik v ravnini, iz katerega oblikujemo kvader.

Ponovi osnovne pojme o kvadru.

Zgled

Papirnate modele teles smo razrezali in jih razgrnili v ravnino. Pravilno poveži telo z njegovo mrežo.

S številko vpiši število mejnih ploskev za zgornja telesa.

Kocka 6 , kvader 6 , valj 3 , narisana piramida 5 in stožec 2 .

<NAZAJ
>NAPREJ524/667