Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Miha se je igral ter spreminjal dolžino in višino kvadra. Pri določeni legi se mu je prikazal napis. Je rešitev ena sama? Kaj je značilno za prikazano telo?  

Kocka je kvader. Omejena je s šestimi skladnimi ploskvami, kvadrati. Ima $12$ robov in $8$ oglišč. V vsakem oglišču se stikajo trije med seboj pravokotni robovi. Sosednji ploskvi sta med seboj pravokotni, nasprotni ploskvi pa vzporedni.

Kocko, ki ima rob dolg $1$ enoto, imenujemo enotska kocka.

Zgled

Spoznaj kocko malo bolj natančno. Dopolni spodnje besedilo. Manjkajoča števila vpisuj s številkami.

Kocka je omejena s 6 mejnimi ploskvami. Kocka ima 12 robov. Kocka ima 8 oglišč. V enem oglišču se stikajo 3 robovi.

Pred pravilnimi trditvami zapiši P, pred nepravilnimi pa N.
P Kocka je oglato geometrijsko telo.
P Mejne ploskve kocke so skladni kvadrati.
N Sosednji mejni ploskvi kocke se stikata samo v oglišču.
N Sosednja robova kocke sta vzporedna.
P Nasprotni ploskvi kocke sta vzporedni.
<NAZAJ
>NAPREJ528/667