Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

a) Naštej robove kocke, ki so pravokotni na rob $BC$.

b) Kateri robovi so vzporedni robu $AB$?


Zgled

V zvezek nariši  kocki z robom $4\,{\rm cm}$ v poševni projekciji. Eno kocko razdeli na enaka kvadra. Zapiši dolžine robov kvadra.

Zgled

Razmisli, kako bi še lahko kocko razdelili na dve enaki telesi. Nariši v poševni projekciji.

Zgled

Pri načrtovanju kocke v poševni projekciji osem robov ohrani svojo velikost.

Drži. Ne drži.

Mreža kocke

Premikaj točko in opazuj razporejanje mejnih ploskev.

Mreža kocke nastane, ko razgrnemo vse mejne ploskve v ravnino. Mrežo kocke sestavlja šest skladnih kvadratov. Vsako mrežo kocke lahko oblikujemo v kocko.

<NAZAJ
>NAPREJ530/667