Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kocka je omejena s ploskvami, to je s šestimi kvadrati. Dve ploskvi kocke se stikata v robu. Kocka ima dvanajst enako dolgih robov. Trije med seboj pravokotni robovi se stikajo v oglišču. Kocka ima osem oglišč.

Kocka je kvader.

 
KOCKA
KVADER
Število robov
$12$
$12$
Število oglišč
$8$
$8$
Število mejnih ploskev
$6$
$6$
Mejne ploskve
kvadrati
pravokotniki

Kocko rišemo v poševni projekciji. Mreža kocke je lik v ravnini, ki ga lahko sestavimo v kocko.

Premisli o pravilnosti trditev. Pravilne trditve označi.

<NAZAJ
>NAPREJ532/667