Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Primerjaj obe geometrijski telesi, ki smo ju spoznali. Pred pravilno trditvijo zapiši P, pred nepravilno pa N.

P      Kocka in kvader sta oglati telesi.

N      Vsak kvader je kocka.

P      Vsaka kocka je kvader.

N     Robovi kocke se po velikosti razlikujejo.

N      Iz šestih enako velikih kock lahko sestavimo večjo kocko.

Zgled

Z enotskimi kockami sestavi večjo kocko. Koliko enotskih kock potrebuješ, da sestaviš naslednjo, še večjo kocko?

Načrtovanje kocke

Znamo narisati kvader v poševni projekciji. Sošolcu opiši postopek načrtovanja in pojasni, v čem se bo razlikovalo načrtovanje kocke.

Oglej si postopek načrtovanja poševne projekcije kocke. Opazuj lego robov glede na mejne ploskve. Opiši postopek.

V zvezek v poševni projekciji nariši kocko z dolžino roba $3\,{\rm cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ529/667