Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Krožnica

S svinčnikom nariši skozi točke nariši krožnico s središčem $S$. Preveri rešitev. S sošolcem se pogovori o oddaljenosti točk od središča. Kaj opaziš?


Krožnica je množica točk, ki so od središča enako oddaljene. Daljica s krajiščema v središču krožnice in na krožnici je polmer $r$. Vsaka točka na krožnici je od središča oddaljena za dolžino polmera. Simbolni zapis krožnice $k$ s središčem v točki $S$ in polmerom $r$: $k(S,\;r)$.

Zgled

Poimenuj dele krožnice.

Premer krožnice je daljica skozi središče krožnice s krajiščema na krožnici.

Zgled

Nariši v zvezek točko $S$ in vse točke, ki so od točke $S$ oddaljene $3,4\;\rm cm$.

<NAZAJ
>NAPREJ609/667