Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Narisane so krožnice s polmeri $AB$, $CD$ in $EF$. Katere točke označujejo središča krožnic?

7.

Poimenuj različno obarvane dele na sliki.

a) Zeleno obarvan del je krožnica .

b) Točka $S$ je središče .

c) Rdeča daljica prikazuje polmer .

8.

Nariši $K(P,\;2\;\rm cm)$. Nato nariši točke $X$, $Y$ in $Z$ tako, da bo veljalo: $|PX|=1,5\;\rm cm$, $|PY|=2\;\rm cm$ in $|PZ|=3,5\;\rm cm$. Opiši lego točk $X$, $Y$ in $Z$.

9.

Oglej si sliko in v prazna polja vpiši ustrezne točke.

a) Točka $S$ je središče kroga.

b) Daljice $SA$, $SB$, $SE$ in $SF$ predstavljajo polmer kroga.

c) Daljica $BF$ je premer kroga.

10.

Nariši krog s premerom $d=6\;\rm cm$ in središčem $S$. Nariši še $K(S,\;2\;\rm cm)$. Pobarvaj nastali pas med njima.

11.

Središčna razdalja je $|AB|=5\;\rm cm$. Opiši medsebojno lego krogov, če velja:

a) $K(A,\;2\;\rm cm)$ in $K(B,\;7\;\rm cm)$,
b) $K(A,\;1,5\;\rm cm)$ in $K(B,\;2\;\rm cm)$,
c) $K(A,\;4\;\rm cm)$ in $K(B,\;8\;\rm cm)$,
č) $K(A,\;3\;\rm cm)$ in $K(A,\;4\;\rm cm)$.

12.

Odgovori.

a) Kako imenujemo daljico, ki povezuje središče kroga s poljubno točko na krožnici? polmer .

b) Daljica, ki povezuje dve točki na krožnici in poteka skozi središče kroga, je premer .

c) Lik, ki ga omejuje krožnica, je krog .

č) Točka, ki je od središča kroga oddaljena za polmer, leži na krožnici .

<NAZAJ
>NAPREJ614/667