Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dve krožnici

Na prikazu sta dve krožnici. Premikaš lahko središče $B$. S premikanjem središča $B$ opazuj različne lege med krožnicama in razdaljo med središčema krožnic. Opiši ugotovitve.

Središčna razdalja je razdalja med središčema krožnic. Če je središčna razdalja enaka $0$ (nič), sta krožnici istosrediščni ali koncentrični.

Krožnici sta lahko v naslednjih medsebojnih legah:

- se sekata v natanko dveh točkah,

- se dotikata v natanko eni točki,

- nimata skupnih točk.

Zgled

V zvezek nariši daljico $|AB|= 5\;\rm cm$. Nariši $k(A,\;3\;\rm cm)$ in $k(B,\;4\;\rm cm)$. Ugotoviš kaj posebnega?

Zgled

Nariši daljico $|CD|=4\;\rm cm$. Nariši krožnico $k(C,\;2,5\;\rm cm)$. Razmisli, koliko naj bo dolžina polmera krožnice s središčem v točki $D$, da bosta imeli krožnici eno skupno točko, da ne bosta imeli nobene skupne točke, da se bosta sekali. Nariši vse tri možnosti.

Zgled

Napiši P za pravilno in N za nepravilno trditev.

a) Če je polmer $6\;\rm cm$, je premer $3\;\rm cm$. N
b) Krožnici s skupnim središčem in različnima polmeroma imata dve skupni točki. N
c) Če je središčna razdalja enaka vsoti dolžin polmerov krožnic, se krožnici dotikata. P
č) Krožnici s skupnim središčem in enakima polmeroma nimata skupnih točk. N

<NAZAJ
>NAPREJ610/667