Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Krog

Premikaj točko. Kaj lahko poveš o legi točke $T$?

Lik, omejen s krožnico, je krog. H krogu pripada vsaka točka, ki je od središča kroga oddaljena za polmer ali manj. Krog s središčem $S$ in polmerom $r$ zapišemo $K(S,\;r)$.

Zgled

V zvezek nariši daljico $|AB| = 4\;\rm cm$. Nariši $K(A,\;3\;\rm cm)$ in $K(B,\;2\;\rm cm)$. Opiši nastalo sliko.

Zgled

V zvezek nariši kvadrat s stranico z dolžino $4\;\rm cm$. Oglišča označi s točkami $A$, $B$, $C$ in $D$. Vsako oglišče je središče kroga s polmerom $2\;\rm cm$. Pobarvaj del kvadrata, ki ga krogi ne prekrivajo.

Zgled

V zvezek nariši krog:
a) s središčem $A$ in premerom $d=5\;\rm cm$,
b) s središčem $B$ in polmerom $r=3,5\;\rm cm$.
Pobarvaj oba kroga.

Zgled

Oglej si sliko in dopolni spodnje stavke. Po abecednem redu vpiši točke tako, da nastanejo pravilne trditve.

a) Znotraj kroga ležijo točke G , L , R in S .

b) Na krožnici ležijo točke M , O in Z .

c) Zunaj kroga ležijo točke D , K in U .

<NAZAJ
>NAPREJ611/667