Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Krožnica je množica točk v ravnini, ki so od točke $S$ enako oddaljene. Točka $S$ je središče krožnice. Polmer krožnice $r$ je daljica z enim krajiščem v središču krožnice in drugim krajiščem na krožnici. Vsaka točka na krožnici je od središča oddaljena za dolžino polmera. Premer krožnice $d$ je daljica skozi središče krožnice, ki ima obe krajišči na krožnici. Dolžina premera je enaka dvakratni dolžini polmera. Simbolni zapis krožnice s središčem $S$ in polmerom $r$: $k(S,\;r)$.

Središčna razdalja je razdalja med središčema krožnic. Poglej primere medsebojnih leg krožnic. Narisana je krožnica $k(A,\;2\;\rm cm)$. Središčna razdalja je dolžina daljice $5\;\rm cm$.

Krog je lik. Krog je omejen s krožnico. Simbolni zapis kroga s središčem $S$ in polmerom $r$: $K(S,\;r)$. Točka je v krogu, če je od središča kroga oddaljena za polmer ali manj. Premikaj točko $T$.

Tudi dva kroga sta lahko v različnih medsebojnih legah. Poglej primere.

<NAZAJ
>NAPREJ612/667