Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje udrtih kotov

S premikanjem točke lahko prikažeš poljubni kot. Prikaži udrti kot. Razmisli, kako bi udrti kot z velikostjo $\alpha=236^{\circ}$ narisal v zvezek. Kot nariši in opiši postopek načrtovanja.

Udrte kote lahko načrtujemo s pomočjo iztegnjenih kotov ali s pomočjo dopolnjevanja do polnega kota.

Zgled

Prikazano je načrtovanje udrtega kota. Ugotovi velikost kota. Kot nariši v zvezek.

Zgled

V zvezek nariši udrti kot $\beta$. Pobarvaj udrti kot. Pobarvaj zunanjost udrtega kota in ga označi z $\alpha$. Kateri kot predstavlja zunanjost udrtega kota?

Zgled

Na list papirja nariši udrti kot $\beta=284^{\circ}$. S pomočjo šestila in ravnila načrtaj v zvezek skladen kot kotu $\beta$. Nato kot, ki si ga narisal na list papirja, izreži. Z izrezanim kotom prekrij narisani skladni kot v zvezku. Se prekrivata?

<NAZAJ
>NAPREJ593/667