Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Različni zapisi števil

Računalniška mojstrica Mina je na svoj profil zapisala navihano sporočilo: Na zabavo sem povabila $1101$ fantov, povabilo jih je sprejelo $1000$, močno upam, da jih pride vsaj $110$. Bo prišlo k Mini na zabavo res toliko fantov?

Včasih so ŠTEVILA označevali kot črtice na kosteh, kasneje pa so se pri različnih ljudstvih razvili posebni zapisi za števila. Med njimi so pisave, ki jih najdemo le še v zgodovinskih knjigah.

Danes števila večinoma zapisujemo s števkami desetiškega sistema (od $0$ do $9$), vendar poznamo tudi druge zapise. V računalništvu npr. zapis v dvojiškem sistemu, s števkama $0$ in $1$.

Iz danih števk desetiškega sistema sestavi vsa trimestna števila.

Dopolni z besedami. Število $1234$ je sestavljeno iz ene tisočice, dveh stotic, treh desetic in štirih enic. Število $45, \, 67$ je sestavljeno iz štirih desetic, petih enic, šestih desetin in sedmih stotin.

Desetiški zapis je (mestni) zapis števila s števkami $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ in $9$, ki imajo svoj pomen glede na mesto, na katerem v številu stojijo. Mesta, na katerem stojijo števke, imenujemo enice, desetice, stotice, tisočice ... Za števila, ki imajo del, manjši od ene enice, desetiški zapis razširimo v decimalni zapis. Za enicami zapišemo decimalno vejico (oziroma piko), zatem po vrsti desetine, stotine, tisočine ... danega števila.

Zgled

a) Miha na svoji tabli s črticami beleži neko količino. Izrazi predstavljeno število v desetiškem zapisu in z rimsko številko.
b) Kako ulomek $\frac{1}{4}$ zapišemo z decimalnim zapisom? Ali poznaš še kakšen zapis po vrednosti enakega števila?

Sklenimo: Pri vsakem številu ločimo njegovo vrednost (množino nečesa) in njegov zapis. Po vrednosti enako število lahko zapišemo z različnimi zapisi (na primer z rimsko številko, z arabsko številko, v različnih številskih sistemih ...).

<NAZAJ
>NAPREJ8/661