Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

a) Zapiši trimestno število, ki ima enice enake $3$, desetice za tri večje od enic, stotice pa za štiri manjše od desetic.
b) Ali obstaja trimestno število, ki ima desetice enake $5$, stotice za dve manjše od desetic, enice pa za šest manjše od desetic? Odgovor utemelji.

13.

a) Koliko dvomestnih števil ima enice enake $3$?
b) Koliko trimestnih števil ima desetice enake $5$?

14.

Zapiši ulomek z imenovalcem $20$, ki je po vrednosti enak racionalnemu številu $\frac{2}{5}$.

15.

Ulomke $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{5}$ in $\frac{5}{8}$ zapiši z decimalnim zapisom. Rezultat preveri tudi z računalom.

16.

Katera od števil $-10, 2, \frac{1}{3}, \frac{-15}{3}, \sqrt 2, \frac{\sqrt3}{4}$ so cela?

17.

V  katero številsko množico spadajo števila
$15, \frac{5}{3}, -\sqrt 2, -13, \pi, 10^3$?

18.

Enakost poveži z lastnostjo operacije.

$2 \cdot (3b)=6 \cdot b $
asociativnost množenja
$a+3=3+a$
komutativnost seštevanja
$2\cdot a=a\cdot 2$
komutativnost množenja
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ14/661