Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Ali so trditve pravilne ali napačne? Označi pravilni odgovor.

Po vrednosti različna števila imajo lahko isti zapis.

Drži. Ne drži.
2.

Po vrednosti enaka števila lahko zapišemo z več različnimi zapisi.

Drži. Ne drži.
3.

Operacija priredi dvema številoma rezultat, ki ni nujno iz iste množice, kot sta prvotni števili.

Drži. Ne drži.
4.

Odštevanje je notranja operacija v množici racionalnih števil.

Drži. Ne drži.
5.

Deljenje je notranja operacija v množici celih števil.

Drži. Ne drži.
6.

Znak $\leq$ označuje operacijo v množici realnih števil.

Drži. Ne drži.
7.

Množenje je komutativna operacija.

Drži. Ne drži.
8.

Deljenje je komutativna operacija.

Drži. Ne drži.
9.

Zapiši po vrsti stotice, desetice in enice števila.

a) $7\cdot 10^4+3\cdot 10^3+2\cdot 10^2+5\cdot 10+9$
b) $3 \cdot 10^5+4\cdot 10^3+2\cdot 10^2+1$

10.

Število $1235,45$ razvijemo po potencah števila $10$ kot $1\cdot 10^3+2\cdot 10^2+3\cdot 10+5\cdot 10^0+4\cdot 10^{-1}+5\cdot 10^{-2}$. Razvij po potencah števila $10$ naslednja števila.

a) $3405,2$    b) $12516,374$    c) $200,503$

11.

Opazuj tarok karte na sliki in premisli, ali nam dolžina zapisa pri rimskih številkah kaj pove o velikosti števila po njegovi vrednosti.
Kaj pa pri desetiškem zapisu števila? Ali imajo večja števila tudi daljši zapis?

<NAZAJ
>NAPREJ13/661