Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Operacije med števili

Dopolni:

Obseg pravokotnika izračunamo kot vsoto dolžin vseh njegovih stranic. Ploščino pravokotnika izračunamo kot produkt širine in višine pravokotnika. Pri računanju obsega smo uporabili operacijo seštevanja , pri računanju ploščine pa operacijo množenja .

Povleci pare števil čez računski stroj in opazuj, kakšen je učinek v prvem, drugem in tretjem primeru.

Računski stroj ima v prvem primeru v ozadju najverjetneje vgrajeno operacijo množenja , v drugem operacijo seštevanja in v tretjem primeru operacijo odštevanja .

OPERACIJA priredi dvema številoma novo število — rezultat računske operacije. Če je rezultat iz iste množice, kot sta prvotni števili, pravimo, da je operacija NOTRANJA.

Opomba: Pojem operacije bomo v višjih letnikih razumeli širše. Operacije se namreč ne bodo nanašale samo na števila. 

Označi notranje operacije v množici naravnih števil.

Če izračunamo kvocient dveh poljubnih naravnih števil, ne dobimo vedno naravnega števila. Tudi kvocient celih števil ni vedno celo število. Če pa izračunamo kvocient dveh poljubnih ulomkov, je rezultat nov ulomek . Torej je deljenje notranja operacija v množici racionalnih števil.
<NAZAJ
>NAPREJ10/661