Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti operacij

Ali lahko z računskimi operacijami povežemo več števil?

Opazuj in poimenuj lastnost seštevanja, ki je prikazana spodaj.

Označimo z $a$, $b$ in $c$ poljubna (realna) števila in poudarimo, da pri seštevanju le-teh ni pomemben vrstni red.

$a+(b+c)=(a+b)+c$

Zapisano lastnost imenujemo zakon o  združevanju ali s tujko ASOCIATIVNOST. Tudi množenje je asociativno.

$a \cdot (b \cdot c)= (a \cdot b) \cdot c$

Brez računala čim spretneje in hitro izračunajmo, koliko je $77+102+13$ in koliko je $2 \cdot 17 \cdot 5$.

Spomnimo se še zakona o zamenjavi, ki ga s tujko imenujemo KOMUTATIVNOST.

Komutativnost vsote: $a+b=b+a$                  
Komutativnost produkta: $a \cdot b = b \cdot a$
Seštevanje in množenje povezuje zakon o razčlenitvi ali DISTRIBUTIVNOST: $a\cdot (b+c)=a\cdot b+ a\cdot c$

Dopolni. $2 \cdot (\sqrt 2 +\sqrt 3)$= 2 $\cdot \sqrt 2$ + 2 $\cdot \sqrt 3$
Preberi distributivnost od desne proti levi in jo uporabi na primeru.
$12+3 \cdot \sqrt 5=3 \cdot 4+3 \cdot \sqrt 5=$ 3 $\cdot (4+ \sqrt 5)$
Svoje dejanje opiši.

Vrstni red operacij

Ponovimo: Če je več števil povezanih z različnimi operacijami in ni z oklepaji določeno drugače, imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj v zvezek in vpiši rezultat.
a) $2 \cdot (2+2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot (2+1) \cdot 3 + 2=$ 578
b) $2  \cdot 6 : 3 \cdot 2=$ 8
<NAZAJ
>NAPREJ11/661