Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številske množice

Kakšna števila poznamo? Kako jih razvrstimo v številske množice? 
Rojstvo številskih množic


Dopolnimo: Prva števila so nastala iz naravne potrebe po štetju , zato jih imenujemo naravna števila (označimo jih z $\mathbb{N}$). Če množico naravnih števil razširimo z nasprotnimi števili k naravnim številom $-1, -2, -3$ ... in številom $0$, dobimo množico celih števil, ki jo označimo z $\mathbb{Z}$.

Razmerje dveh celih števil zapišemo v obliki ulomka (imenovalec ulomka ne sme biti $0$). Množico vseh okrajšanih ulomkov označimo s $\mathbb{Q}$ in jo imenujemo množica racionalnih števil. Nekaterih števil ne moremo izraziti s celoštevilskimi razmerji, imenujemo jih iracionalna. Racionalna in iracionalna števila skupaj tvorijo množico realnih števil, ki jo označimo z $\mathbb{R}$.

Označi pravilne trditve.

Vsako od številskih množic, o katerih smo si zdaj ustvarili le grobo sliko, bomo v naslednjih poglavjih podrobneje obravnavali.

<NAZAJ
>NAPREJ9/661