Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačbe iz geometrije, fizike, kemije

Pri razreševanju problemov v geometriji, fiziki, kemiji in drugih vedah lahko nastopajo enačbe z več spremenljivkami. Mnogokrat moramo iz dane enačbe izraziti neznano količino (neznanko).

Zgled

Enačba $P=2\pi r^{2}+2\pi rv$ določa površino pokončnega valja. Izrazimo iz nje višino $v$. Preoblikovanje enačbe in izražanje neznanke $v$ zapisuj v zvezek. Ali si imel prav, lahko preveriš s klikom na gumb:

Zgled

Sila in pospešek sta pri nekem gibanju povezana z enačbo $F=m\cdot a$. Pri gibanju, ki ga prikazuje slika, je sila $F$ razlika med potisno silo motorjev $F_{m}$ in silo trenja $F_{t}$. Sila trenja je enaka zmnožku sile teže ($mg$) in koeficienta trenja.  $ F_{m}- kmg=ma$

Izrazi $m$.

Zgled

V kemiji pri obravnavanju plinov uporabljamo plinsko enačbo $p\cdot V=\frac{m}{M}\cdot R\cdot T$, kjer so $p$ tlak plina, $V$ volumen plina, $m$ masa plina, $M$ molska masa (odvisna od vrste plina), $R$ plinska konstanta in temperatura plina $T$. Izrazi $M$.

Preoblikovanje enačbe naj poteka v paru. Ali ti je uspelo izraziti $M$ iz enačbe ob predpostavki, da poznaš vse druge spremenljivke?

Gotovo se spomniš še kake fizikalne ali geometrijske enačbe iz osnovne šole. Zapiši vsaj dve, izberi neznanko in jo izrazi ob upoštevanju pravil za preoblikovanje enačb.

Ali te zanima, kako so v preteklosti zapisovali neznanke in spremenljivke? O tem preberi več tukaj.

Obravnavanje enačb

Oglejmo si enačbo: $ax+2\left ( a-2 \right )=3a$. V enačbi nastopata dve spremenljivki, naj bo $x$ neznanka, torej je spremenljivka $a$ parameter.

<NAZAJ
>NAPREJ398/661