Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri reševanju mnogih problemov v življenju se srečujemo z enačbami. Enačba je enakost dveh algebrskih izrazov. Spremenljivko v enačbi določimo kot neznano količino, zato jo  imenujemo neznanka. 

Rešiti enačbo pomeni poiskati vse vrednosti neznank, ki zadoščajo enačbi. Te vrednosti neznank so rešitve enačbe.

Enačbi sta ekvivalentni, če imata isto množico rešitev.Da bi rešili enačbo, jo poskušamo preoblikovati v ekvivalentno enačbo.

Preoblikovana enačba je ekvivalentna prvotni, če:

Tipi enačb, ki smo jih spoznali, so:

Enačbe višjih stopenj imenujemo tudi razcepne enačbe, kadar se dajo razstaviti.

Zapiši tipe podanih enačb.

Enačba $x-2=\sqrt{x}$ je iracionalna enačba, $x^{2}-5x=6$ je kvadratna enačba, $\frac{x-2}{x+3}=\frac{5}{x}$ je racionalna enačba, $\frac{3x-2}{5}=4$ je linearna enačba.

<NAZAJ
>NAPREJ401/661