Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Enačbi $x^{2}=4x$ in $x=4$ sta ekvivalentni.

Drži. Ne drži. Namig
2.

V nalogi boš osvežil pojme: enačba, enakost, izraz, neznanka, spremenljivka.

$\left(y-2\right)^{2}=y^{2}$
Je enačba z neznanko $y$.
$\left (y-2\right )^{3}-2y$
Je izraz s spremenljivko $y$.
$\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\sqrt{3}+2$
Je enakost.
Število napačnih: 0
3.
Dana enačba ima v dani osnovni množici eno ali več rešitev, nima rešitve ali pa ima neskončno mnogo rešitev.
4.
Enačbi $2ax+1=3a-x$ in $2ax-4=3a-4x$ sta ekvivalentni za $a=$ -8 .
5.

V pravokotnem trikotniku s katetama $a$ in $b$ je dana ploščina $S$. Kot veš, ploščino pravokotnega trikotnika zapišemo z enačbo $S=\frac{a\cdot b}{2}$. Vzemimo, da je neznanka $b$. Izrazi neznanko $b$ s spremenljivkama $a$ in $S$.

6.

Dana je enačba $3x^{2}-4=x$. Ugotovi, kateri par rešitev reši dano enačbo.

7.

Enačba $3x^{2}-4=x$ je rešljiva v množici naravnih števil.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ402/661