Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sistemi enačb

Besedo sistem v vsakdanjem življenju srečaš mnogokrat. V SSKJ si poglej razlago tega pojma in dopolni stavek.

Sistem je skupina povezanih, soodvisnih enot, ki sestavljajo zaključeno celoto.

Obravnavali smo pomen besede "sistem" v vsakdanjem življenju, zdaj pa si bomo pogledali še njen ožji pomen pri matematiki. Pri matematiki bodo sistem tvorile dve ali več enačb z dvema ali več neznankami.

Sistem enačb je nabor več enačb z istimi neznankami.

Zgled

Zapiši črko L, če je sistem enačb linearen, in črko N, če sistem enačb ni linearen. V desnem stolpcu vpiši neznanke po abecednem vrstnem redu.

<NAZAJ
>NAPREJ449/661