Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Sistem
L/N
Neznanke
$x^{2}-y^{2}=9$
$4-y=0$
N
x , y
$2x-3y+2=0$
$x+y=4$
L
x , y
$x+y=1$
$y+2z=2$
$x-z=3$
L
x , y , z

Rešitev sistema enačb

Ob spodnji predstavitvi se bomo naučili, kaj pomeni rešiti sistem enačb.

Preveri, ali si v aktivni sliki razumel, kaj je rešitev sistema enačb.

Rešitev sistema enačb $3x-4y=12$, $5x-3y=9$ je par števil $x=$ 0 , $y=$ -3 . Rešitev sistema $-2x+7y=-16$, $x-2y=5$ je par števil $x=$ 1 , $y=$ -2 .

Povzemimo, kar smo se naučili.

Rešitev sistema enačb je urejena $n$-terica realnih števil, ki rešijo vse podane enačbe v sistemu.

Rešiti sistem enačb pomeni poiskati vrednosti neznank (npr. $x$, $y$, $z$, ...) v enačbah tako, da bodo pri izračunanih vrednosti vse enakosti izpolnjene.

Zgled

Z izračuni v zvezek preveri, kateri par števil je rešitev sistema enačb. Pravilno dvojico števil označi s P, nepravilno z N.

1. sistem
Rešitev
$x^{2}+y^{2}=10$
$3x-y=0$
$x=1$, $y=3$
  P
$x=-1$, $y=-3$   P
$x=1$, $y=-3$   N
2. sistem
Rešitev
$4x+xy-6=0$
$x+xy=0$
$x\neq 0$
$x=2$, $y=-1$
P
$x=-2$, $y=1$ N
<NAZAJ
>NAPREJ450/661