Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načinu reševanja rečemo metoda nasprotnih koeficientov.

Zgled

Reši še sistema enačb b in c.

 

 b  c
$x+y=3$
$2x-y=1$
$2x-5y=-11$
$7x+5y=29$

Oglejmo si primer sistema enačb, pri katerem koeficienta pri nobeni od enačb nista nasprotna.

Zgled

Rešimo sistem enačb:

$A: 2x-5y=19$
$B: 7x+2y=8$

Pri neznanki $y$ želimo dobiti nasprotna koeficienta, zato enačbo $A$ pomnožimo z 2 , enačbo $B$ pa s 5 . Novi sistem enačb je:

$2A:$ 4 $x-$ 10 $y$= 38
$5B:$ 35 $x+$ 10 $y$= 40

Dobili smo sistem, ki ga znamo rešiti. Samostojno ga reši v zvezek, ali si imel prav, preveri pod gumbom.

Zgled

V paru s sošolcem reši v zvezek sistem enačb z metodo nasprotnih koeficientov. Drug drugemu preverita rešitve, nato šele rešitvi pod gumboma.

a) $5x+3y=4$, $x-2y=-7$

b) $3x-4y=12$, $5x-3y=9$

Sestavi besedilo za nalogo iz uvoda. Bodi ustvarjalen. Besedilno nalogo, ki si jo sestavil, naj reši tvoj sošolec na vse tri načine.

<NAZAJ
>NAPREJ454/661