Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Iz enačbe A ($A$/$B$) izrazimo neznanko $y=$ -2 $x-$ 10 . Neznanko $y$ vstavimo v enačbo B ($A$/$B$).

Dobimo 3 $x=$ 2 ($-2$ x $-$ 10 )$+$ 6 .

Ekvivalentna enačba je 7 $x=-$ 14 . Rešitev sistema enačb je $x=-$ 2 in $y=-$ 6

Zgled

Reši sistem:

$7x+2y=18$
$3x-y=4$

Zgled

Reši sistem enačb:
$2x+y=3$, $x-3y+2=0$
Če iz prve enačbe izrazimo neznanko $y$ in vstavimo v drugo enačbo, dobimo:

Metoda nasprotnih koeficientov

Oglejmo si sisteme enačb. Pozoren bodi na urejenost sistemov in na koeficiente.

a
 b  c
$2x+3y=8$
$-2x+5y=8$
$x+y=3$
$2x-y=1$
$2x-5y=-11$
$7x+5y=29$

Neznanki $x$ in $y$ sta na levi (levi/desni) strani enačajev, sta podpisani ena pod drugo. Pri sistemu a (a/b/c) sta koeficienta pri neznanki $x$ nasprotni (obratni/nasprotni) si števili. Pri sistemu b in c sta koeficienta pri neznanki y nasprotni si števili.

V predstavitvi v nadaljevanju si oglej reševanje sistema enačb.

<NAZAJ
>NAPREJ453/661