Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Reši sistem enačb s primerjalnim načinom. Če imaš težave, si pomagaj z dopolnjevanjem v nadaljevanju.
$A: 2x+y=6$ 
$B: 3x+2y=10$ 

Iz enačb $A$ in $B$ izrazimo enako neznanko $y$. Iz enačbe $A$ dobimo $y=$ -2x $+$ 6 . Iz $B$ je y $=-\frac{3}{2}$ x $+$ 5 . Enačimo y $=$ y . Ekvivalentna enačba je -2x $+$ 6 $=-$
3
2
$x+$ 5 . Preprostejša oblika enačbe je -4 $x+$ 12 $=-3$ x $+$ 10 . Izračunamo $x=$ 2 . Vrednost neznanke $x$ vstavimo v enačbo $y=$ $=$ -2x $+$ 6 , dobimo $y=$ 2 .

Zgled

V paru s sošolcem reši sistem enačb z izenačevalnim načinom.
$5x+4y+8=0$
$7x+2y-2=0$

Zamenjalna metoda

V aktivni sliki v nadaljevanju si oglej reševanje sistema enačb.

$2x+3y=2$
$x-y=11$ 

 

Metodo imenujemo tudi metoda substitucije.

V paru s sošolcem reši sistem enačb v zvezek, en korak reševanja naredi ti, drugega sošolec. Če vama ne gre, si pomagajta z besedilom v nadaljevanju.

$A: 2x+y+10=0$
$B: 3x=2y+6$

<NAZAJ
>NAPREJ452/661