Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Če se neznanka pojavi na obeh straneh neenačbe, potem neenačbo postopoma preoblikujemo v ekvivalentno neenačbo tako, da neznanka nastopa samo na eni strani neenačbe.

Zgled

V zvezek reši neenačbo $2x+6< x+17$.

$2x+6< x+17$
Na obeh straneh neenačbe odštejemo x .
$2x+6-$ x $< x+17-$ x Neenačbo uredimo.
x $+$ 6 $< $ 17
Na obeh straneh neenačbe odštejemo 6 .
$x+6-$ 6 $< 17-$ 6
Neenačbo uredimo.
$x<$ 11 .
Rešitev neenačbe.

V množici $\mathbb{R}$ je množica rešitev interval:

Zgled

V zvezek reši neenačbi.

a) $3x>6$

Rešitev neenačbe je:

b) $\frac{x}{2}-1\leq 5$

Neenačbo pomnožimo z 2 . Dobimo ekvivalentno neenačbo
$x-$ 2 $\leq $ 10 . Na obeh straneh neenačbe prištejemo število 2 . Preoblikovana neenačba je $x\leq $ 12 .

Neenačaj se ohrani, če neenačbo na obeh straneh pomnožimo ali delimo z istim pozitivnim številom.

Kaj pa se zgodi, če neenačbo pomnožimo ali delimo z negativnim številom?

Dopolni, zapiši znak neenakosti.

$7<12$
Neenakost pomnožimo z $\left ( -1 \right )$.
$\left ( -1 \right )\cdot 7$ > $\left ( -1 \right )\cdot 12$  
$-7 $ > $ -12$  

Če obe strani neenačbe množimo ali delimo z istim negativnim številom, se znak neenakosti obrne.

<NAZAJ
>NAPREJ482/661