Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

V predstavitvi si oglej potek reševanja neenačbe.

Povzemimo ugotovitve o reševanju neenačb.

Pri reševanju neenačbe preoblikujemo v ekvivalentne neenačbe, ki imajo isto množico rešitev. Neenačba preide v ekvivalentno neenačbo, če:

  • na obeh straneh neenačbe prištejemo ali odštejemo isto število,
  • obe strani neenačbe množimo ali delimo z istim pozitivnim številom,
  • obe strani neenačbe množimo ali delimo z istim negativnim številom, se znak neenakosti obrne.

 

Zgled

V paru s sošolcem reši neenačbo v zvezek.

$2\left ( 3x-4 \right )\geq 8x+2\left ( 3+x \right )$.

Zgled

Reši še neenačbo:

$\left ( x-3 \right )^{3}-2x\leq \left ( x+3 \right )^{3}-18\left ( x-1 \right )\left ( x+1 \right )$

<NAZAJ
>NAPREJ483/661