Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Reši neenačbe in rešitve zapiši z intervali.

a) $-4x-2>5$,  b) $1,7x+3>8-2x$

c) $0,3x+1,3\leq -1,7x$

č) $3\left ( 2-3x \right )-4x<-3+6x$

d) $-120x-3+2\left ( 30x-4 \right )\leq 0$

e) $\frac{1}{12}<\frac{3}{4}x-\frac{1}{3}$, f) $5x-6>\frac{12x-8}{3}$

8.

Reši neenačbe in rešitve zapiši z intervali.

a) $\frac{2x-3}{5}-\frac{3\left ( 2-x \right )}{2}<1$
b) $5x-7\geq \frac{4x-1}{3}$
c) $5x-6> \frac{12x-8}{3}$
č) $3\left ( 2-3x \right )-4x<-3+6x$
d) $\left ( x-3 \right )\left ( x+3 \right )+5x\leq \left ( x-3 \right )^{2}+4$
e) $-1-\frac{x+1}{8}>-2+\frac{3\left ( 2x-4 \right )}{4}$
f) $\left ( x+1 \right )^{2}-3\geq 4+\left ( x-1 \right )^{2}$

9.

Rešitev neenačbe $$4\left ( x-2 \right )+8\leq 1-2x$$

so vsa realna števila, ki so manjša ali enaka
1
6
.
10.

Reši neenačbe.

a) $\frac{1}{2}-\left ( \frac{3x-9}{4} -\frac{2x-5}{8}\right )\geq 4\left ( \frac{x+1}{2}-\frac{5x-2}{8} \right )$

b) $\left ( \sqrt{5} -\sqrt{3}\right )\left ( \sqrt{5}+\sqrt{3} \right )-2x<\left ( \sqrt{2} -1\right )^{2}-x\sqrt{2}+2\sqrt{2}$

c) $\left ( x-3\pi  \right )^{2}-\left ( x+3\pi  \right )\left ( x-3\pi  \right )\leq 10\left ( 3\pi -x \right )$

11.

Taksist nam za vožnjo po mestu zaračuna $0,8\,{\rm EUR}$ startnine in $0,5\,{\rm EUR}$ za vsak prevoženi kilometer. Cena mestnega avtobusa je $3\,{\rm EUR}$. Koliko kilometrov se moramo peljati, da bo vožnja z avtobusom cenejša od vožnje s taksijem?

<NAZAJ
>NAPREJ488/661