Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Na sliki najprej nastavi poljubne vrednosti členov $a$ in $b$, potem pa zaženi animacijo s klikom na gumb v spodnjem levem vogalu. Opazuj oba načina nastanka vsote. Kakšna je razlika med njima? Kaj opaziš?

Zapiši v zvezek, kako grafično seštevamo naravna števila.

Ali lahko tudi pri množenju zamenjamo vrstni red faktorjev? Najprej zapiši odgovor v zvezek, nato pa zaženi še animacijo.

Seštevanje in množenje sta komutativni operaciji.

Veljata zakon o zamenjavi členov pri seštevanju in zakon o zamenjavi faktorjev pri množenju.

$$a+b=b+a \qquad \qquad \qquad   a\cdot b=b\cdot a$$

Pri seštevanju in množenju treh števil lahko najprej združimo prva dva člena (faktorja) ali pa zadnja dva. Ali je vrstni red pomemben?

Preveri svojo predpostavko na spodnjem primeru. Izračunaj $(23+6)+11$ in $23+(6+11)$.

Preveri še množenje: izračunaj $(8\cdot 5)\cdot 3$ in $8\cdot (5\cdot 3)$.

Seštevanje in množenje sta asociativni operaciji.

Velja zakon o poljubnem združevanju členov pri seštevanju in zakon o poljubnem združevanju faktorjev pri množenju. $$(a+b)+c=a+(b+c) \qquad \qquad \qquad (a\cdot b)\cdot c=a\cdot (b\cdot c)$$

Zgled

Izračunaj na pamet tako, da smiselno združiš člene oz. faktorje.

$27+41+3=$ 71  
$\quad \qquad$
$6\cdot 11\cdot 5=$ 330  
$19+8+11+12=$ 50   $15\cdot 16\cdot 5\cdot 4=$ 4800
<NAZAJ
>NAPREJ57/661