Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zapiši v zvezek te lastnosti v povedih in nato za vsako napiši konkreten primer s celimi števili.

Naj bo $a$ poljubno celo število ($a\in \mathbb{Z}$). Lastnosti, ki veljajo za množenje v množici celih števil, so :

  • $1\cdot a=a$
  • $(-1)\cdot a=-a$
  • $0\cdot a=0$
  • $(-a)(-b)=ab$
  • $(-a)b=-(ab)$

Tudi ta pravila zapiši v povedih in dodaj konkreten primer.

Za seštevanje in množenje veljajo isti zakoni kot v množici naravnih števil (komutativnost, asociativnost in distributivnost).

Zgled

Izračunaj v zvezek in vnesi rezultate.

  • $12 · (-3) + (-4) · (-8) - 3 · (-6)=$ 14
  • $-2 · (3 · (-9) + 2 · 15 - 4 · (-6))=$ -54
  • $(-8)· (2 + (-3) · (9 - 5 · (-4)))=$ 680
  • $27· (2 · (-6) + 4 · (25 + 3 · (-6)))=$ 432

Zgled

Ali je produkt sodega števila negativnih faktorjev pozitiven ali negativen? Kaj pa produkt lihega števila negativnih faktorjev?

Zgled

Zapišimo izraz $ab+3a-4b-12$ kot produkt dveh faktorjev.

Najprej izpostavi skupni faktor iz prvih dveh členov, nato pa še iz zadnjih dveh.

V izrazu imaš sedaj dva člena.

Ali imata ta dva člena kakšen skupni faktor? Izpostavi ga.

Enako zapiši še naslednje izraze (faktoriziraj).

a) $ab+8a+2b+16$
b) $cd+5c-3d-15$
c) $xy-9x+2y-18$
č) $mn-8m-6n+48$ 

<NAZAJ
>NAPREJ60/661