Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koliko je $12+8\cdot 15$?

Kadar nastopata v računu obe računski operaciji, ima množenje prednost pred seštevanjem. Če želimo vrstni red operacij spremeniti, uporabljamo oklepaje.

Zgled

Postavi v račun $7+8\cdot 2+4\cdot 2+5$ oklepaje tako, da bo rezultat: a) $58$, b) $247$, c) čim manjši, č) čim večji.

Zaženi animacijo in opiši, kaj prikazuje. Ugotovitev zapiši v zvezek. Primerjaj svoj zapis z zapisi sošolcev.

Seštevanje in množenje povezuje distributivnost (zakon o razčlenjevanju). Ta zakon uporabljamo tudi pri izpostavljanju skupnega faktorja.$$a\cdot (b+c)=ab+ac$$

Zgled

Izračunaj na dva načina: tako, kot je zapisano, in z izpostavljanjem skupnega faktorja.

a) $17\cdot 13+17\cdot 7$ $\qquad \qquad$
c) $7\cdot 9+7\cdot 11+8\cdot 7$
b) $9\cdot 27+31\cdot 9$   č) $4\cdot 29+29\cdot 5+29$

Zgled

Odpravi oklepaje po zakonu o razčlenjevanju.

a) $3(2x+5)$
$\qquad \qquad$
c) $m(n+3p+2)$
b) $7(2y+z+1)$   č) $(x+4)(y+3)$ 

Zgled

Izpostavi skupni faktor.

a) $12x+18$
$\qquad \qquad$
c) $3xy+4xz+2x$ 
b) $15y+20z+5$   č) $4mx+6my+12m$

<NAZAJ
>NAPREJ58/661