Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
17.

Izračunaj ploščino lika tako, da ga

a) razdeliš na manjše pravokotnike,
b) dopolniš do večjega pravokotnika.

18.
19.

Ali veljajo računski zakoni (komutativnost, asociativnost, distributivnost) tudi za odštevanje v množici celih števil? Navedi primere.

20.
21.
22.
23.
24.

Danes zapisujemo števila z uporabo števk $0$, $1$, ..., $9$. Poišči na spletu podatke o zapisu števil v starih civilizacijah.

25.

Aksiome, s katerimi je utemeljena množica naravnih števil, je zapisal matematik Giuseppe Peano. Poišči na spletu podatke o njegovem življenju in delu.

26.

V programu za dinamično geometrijo se nauči prikazati samo vodoravno os. Ugotovi, kako se spreminja velikost enote, da boš lahko prikazal tudi zelo velika števila.

<NAZAJ
>NAPREJ64/661