Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. $$\mathbb{N}=\{1,\; 2, \; 3,\; 4\; ...\}$$ V množici naravnih števil sta računski operaciji seštevanje in množenje vedno izvedljivi $-$ notranji operaciji.

Odštevanje postane notranja operacija, če množico razširimo do celih števil. Cela števila so sestavljena iz naravnih števil, njim nasprotnih (negativnih) števil in števila $0$. Negativna števila dobimo tako, da naravna prezrcalimo prek izhodišča številske premice.

$$\mathbb{Z}=\mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$$ Števili $a$ in $-a$ sta nasprotni števili. Ležita simetrično glede na izhodišče. V množici celih števil lahko odštevanje definiramo kot prištevanje nasprotne vrednosti.

Cela števila grafično prikažemo na številski premici. V izhodišču $(O)$ je število $0$, naravna števila so na desni, negativna pa na levi.

 

 

Kateri računski zakon je uporabljen v spodnji enakosti? Označi ga s puščico.

Nov primer prikličeš s klikom na gumb v desnem zgornjem kotu.


Babica je vsakemu od svojih sedmih vnukov kupila tri rdeče, štiri modre, en črn in dva zelena svinčnika. Zase je kupila pet rjavih svinčnikov. Zapiši izraz in izračunaj, koliko svinčnikov je kupila babica.

<NAZAJ
>NAPREJ61/661