Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejenost

Luka in Marko sta v različnih trgovinah kupila enaka glasbena predvajalnika. Ko sta to ugotovila, sta primerjala ceni.

Zapiši vse možne ugotovitve.

Podobno kot za cene lahko rečemo tudi za cela števila.

Cela števila lahko primerjamo po velikosti.
Za poljubni celi števili ($a,\ b \in \mathbb{Z}$) velja natanko ena od možnosti:

  • $a<b$ oz. $a$ je manjši od $b$,
  • $a=b$ oz. $a$ je enak $b$,
  • $a>b$ oz. $a$ je večji od $b$.

Zgled

Števila na sliki uredi od najmanjšega do največjega tako, da pripadajoče točke postaviš na ustrezno mesto na številski premici.

Podobno kot smo si prej ogledali vse tri možnosti ob primerjavi celih števil $a$ in $b$ po velikosti, razmisli o vseh možnih predznakih razlike $a-b$. Odgovore zapiši v zvezek in jih primerjaj s sošolcem.

Velja:

$a<b$, če in samo če je $b-a>0$,
$a=b$, če in samo če je $b-a=0$,
$a>b$, če in samo če je $b-a<0$.

Za vsakega od naštetih primerov opiši lego para števil $a$ in $b$ na številski premici.

Kako imenujemo števila, ki so na številski premici levo od izhodišča, in kako tista, ki ležijo desno?


Pogosto imenujemo pozitivna števila skupaj s številom $0$ nenegativna števila, negativna števila skupaj s številom $0$ pa mnogo redkeje nepozitivna števila.

<NAZAJ
>NAPREJ66/661