Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri uporabe

Kolinearnost točk

Izberi pravilne trditve.

Zgled

Dane so točke $A(0, –2, 8), B(2, 4, 6), C(6, 16, 2)$ in $D(14, 40, –6)$.

a) Pokaži, da so dane točke kolinearne.

b) V kakem razmerju deli točka $B$ daljico $AC$?

Delitev daljice na enake dele

Daljico $AB$ razdelimo na $n$ enakih delov. Z drsnikom $n$ spreminjaj število delov. Pri izbranem $n$ opazuj, kako se izražajo krajevni vektorji delilnih točk. Pri tem si pomagaj z drsnikom $t$.

Če želimo razdeliti daljico na $n$ enakih delov, potrebujemo:

Označimo po vrsti delilne točke s $T_1,T_2,\ldots ,T_{n-1}$. Izrazi krajevni vektor $x$-te delilne točke s krajevnima vektorjema krajišč $A$ in $B$.

<NAZAJ
>NAPREJ316/703