Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Uporaba vektorjev

Vektorje uporabljamo pri vseh tistih dogajanjih v naravi, kjer je poleg velikosti nastopajočih količin pomembna tudi smer njihovega delovanja. Vektorji so zelo uporabni pri:
  • računanju dolžin,
  • računanju kotov,
  • preverjanju vzporednosti in pravokotnosti,
  • tridimenzionalnih problemih.

Vzporedni premik daljice

Pri vzporednem premiku za vektor $\overset{\rightharpoonup}{p}=(a,b)$ se daljica s krajiščema $A(x_1,x_2),B(x_2,y_2)$ preslika na daljico s krajiščema $$A'(x_1+a,y_1+b),B'(x_2+a,y_2+b).$$

Vzporedni premik grafa funkcije

Pri vzporednem premiku za vektor $\overset{\rightharpoonup}{p}=(a,b)$ se graf funkcije $f$ preslika v graf funkcije $g$, ki ima predpis: $$g(x)=f(x-a)+b$$

Vzporedno premakni graf funkcije $f$ tako, da se bo preslikal v graf funkcije $g(x)=f(x+2)-1$. Ko ti bo uspelo, boš zagledal napis.

<NAZAJ
>NAPREJ320/703