Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek


Eksponentne funkcije $f(x)=a^x$ v splošnem delimo na dve skupini:

a) Eksponentna funkcija z osnovo $a$ med $0$ in $1$ je padajoča.
Njen graf se približuje asimptoti, ko neodvisna spremenljivka $x$ raste čez vse meje.

b) Eksponentna funkcija z osnovo $a$, večjo od $1$, je naraščajoča.
Njen graf se približuje asimptoti, ko neodvisna spremenljivka $x$ pada pod vse meje.

V drugih lastnostih pa se obe skupini ujemata.
Definicijsko območje so vsa realna števila, zaloga vrednosti pa pozitivna realna števila.
Eksponentna funkcija $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R^+}$; $f: x \mapsto a^x$ je bijektivna.
Eksponentna funkcija je navzgor neomejena in navzdol omejena z 0.
Abscisna os je asimptota grafa eksponentne funkcije. 
Presečišče grafa funkcije in ordinatne osi je točka $T(0, 1)$.
Abscisne osi graf ne preseka niti se je ne dotakne, torej eksponentna funkcija $f(x)=a^x$ nima ničel.

<NAZAJ
>NAPREJ590/703