Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

V kozarec tople vode smo dali kocke ledu in merili, kako se voda ohlaja. V preglednici so prikazane meritve temperature vode. Čas je merjen v minutah, temperatura pa v stopinjah Celzija.
Čas [t]
$0$ $1$
$2$
$3$
Temperatura [T]
$64$
$53$
$44$
$37$

Modeliraj pojav. Pomagaj si s programi za risanje funkcij.
Nariši graf in zapiši funkcijski predpis.
Iz predpisa izračunaj, koliko stopinj bi imela voda po desetih minutah.
Iz grafa odčitaj, za koliko se je spremenila temperatura vode v prvih sedmih minutah.

8.

V isti koordinatni sistem nariši grafe funkcij:

a) $f(x)=4^x$
b) $g(x)=(\frac{1}{6})^x$
c) $h(x)=(\frac{3}{2})^x$
č) $k(x)=(\frac{2}{3})^x$.

9.

Izračunaj funkcijske predpise funkcij, katerih grafi so prikazani. Pomagaj si s točkami $A(\frac{1}{2}, \sqrt5)$, $B(-1, 3)$, $C(1,\frac{3}{4})$ in $D(-2, \frac{9}{25})$.

<NAZAJ
>NAPREJ592/703